Een veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties.

Dit vraagt om ander gedrag van jou en je collega’s:
Meer flexibiliteit
Grote mate van zelfsturing, zelfstandig, in goede samenwerking met netwerken
Proactief en creatief handelen

Dit vraagt om ander gedrag van jou als manager of leidinggevende:
Persoonlijk leiderschap is hierin van wezenlijk belang.

ZichtlijnCoaching kijkt graag met jullie mee om dit voor elkaar te krijgen. Of het nu gaat om een individueel coachingstraject, een teamcoaching of om een training persoonlijk leiderschap: met frisse zichtlijnen toegerust op de toekomst!


Thema's

De afgelopen jaren zijn we binnen teams aan de slag geweest met o.a. de volgende thema's:

  • elkaar beter leren kennen;
  • kwaliteiten beter benutten;
  • omgaan met verschillen;
  • conflicten;
  • feedbackculturen;
  • effectiever samenwerken;
  • besluitvorming;
  • samen verantwoordelijkheid nemen;
  • teamrollen;
  • collectieve ambitie en teamdoelen;Zichtlijn op jezelf en de ander

Zicht op jezelf en de ander; een teamtraject.

Samenwerken in teamverband gaat niet altijd vanzelf. Er sluipen irritaties in de samenwerking. Afspraken worden niet (meer) nagekomen. Het is moeilijk om besluiten te nemen. Er zijn conflicten, of misschien juist helemaal niet, om de lieve vrede maar te bewaren. Wat er ook in jullie team speelt, het kan zijn dat de zichtlijnen vertroebeld zijn.

ZichtlijnCoaching biedt teamtrajecten op maat aan. Afhankelijk van de thema's die in jullie team spelen.

Zo kunnen we met elkaar een Teamlevenslijn maken. Waar zowel hoogtepunten als dieptepunten een plek kunnen krijgen. Maar nog veel belangrijker: waar ieders' blik op de gebeurtenissen gehoord kan worden. Terugkijken is vaak belangrijk om weer vooruit te kunnen gaan!

We kunnen aan de slag met playmobil om zo de kwaliteiten van een ieder ook zichtbaar te maken, en zichtbaar te maken op welke wijze jullie als team aan het doel werken. Welke kwaliteiten heb je dan juist nodig?

Of we gaan aan de slag met de MBTI (zie bij MBTI op de website voor meer informatie hierover). En bekijken we het teamprofiel op basis van alle individuele profielen. Ontdekken we de kracht van het team, maar zien we ook hoe valkuilen vermeden kunnen worden.

Ook aandacht voor de collectieve ambitie, de te behalen doelen en de besluitvorming kunnen onderdeel zijn van een traject.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op voor een traject op maat.


Rouw en Verlies

Omdat er zo snel zaken veranderen vergeten we vaak aandacht te hebben voor rouw en verlies.

Elke verandering gaat gepaard met rouw, je moet ergens afscheid van nemen, je gaat misschien wel iets of iemand missen.

Hier staan we vaak niet bij stil, maar vragen dan wel van elkaar om ons weer te verbinden.

De transitiecirkel (met dank aan de School voor Transitie) maakt dit mooi duidelijk:


Met elkaar bewust stilstaan bij de thema uit de transitiecirkel geeft verdieping aan de samenwerking.