Een veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties.

Dit vraagt om ander gedrag van jou en je collega’s:
Meer flexibiliteit
Grote mate van zelfsturing, zelfstandig, in goede samenwerking met netwerken
Proactief en creatief handelen

Dit vraagt om ander gedrag van jou als manager of leidinggevende:
Persoonlijk leiderschap is hierin van wezenlijk belang.

ZichtlijnCoaching kijkt graag met jullie mee om dit voor elkaar te krijgen. Of het nu gaat om een individueel coachingstraject, een teamcoaching of om een training persoonlijk leiderschap: met frisse zichtlijnen toegerust op de toekomst!


Zichtlijn op jezelf: individuele coaching

"Ik weet nu hoe ik mezelf beter kan positioneren."

"Ik weet waar mijn grenzen liggen èn ik kan ze ook daadwerkelijk stellen."

"Ik heb geleerd duidelijke feedback te geven op een manier die bij mijzelf èn de ander past."

"Het coachen van medewerkers gaat me veel makkelijker af!"


Om de zichtlijn op jezelf weer wat scherper te krijgen kan het fijn zijn om individueel gecoacht te worden.

We gaan dan in een traject op maat met jou aan de slag met de doelen die jij wilt halen.

We houden je op een plezierige manier een spiegel voor, stellen díe vragen die je aan het nadenken zetten en reiken je soms ook theorie aan waarmee jij weer verder kunt.

Je kunt oefenen met zaken die je anders wilt aanpakkken in een veilige setting.

In een aantal gesprekken heb je meer zicht op jezelf en heb je een aantal concrete handvaten waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.


Werkwijze


We beginnen een coachingstraject altijd met een vraagverheldering. Met jou èn eventueel je leidinggevende. We bespreken hierin de doelen die je wilt bereiken.

Op basis van dit gesprek stellen we een traject voor. Hierin beschrijven we de doelen, de manier waarop we aan de slag willen gaan en het aantal gesprekken.

Wanneer dit voorstel akkoord is kunnen we snel aan de slag.

MBTI profiel.

Om jezelf nog beter te leren kennen kunnen we in het coachingstraject met de MBTI aan de slag. Voor meer informatie hierover: zie verderop in de site.

MBTI-traject.

Geen coachingsvraag maar wel nieuwsgierig naar je MBTI-profiel? Dan kunnen we je een MBTI-traject aanbieden. Dit bestaat uit het thuis invullen van een online vragenlijst en 2 gesprekken.


Neem vooral contact met ons op wanneer je meer wilt weten hierover.


Waar kunnen we mee werken?

MBTI

Je persoonlijke levenslijn

Met playmobil zicht krijgen op de interacties met collega's; of je kwaliteiten in beeld brengen

verschillende theorieën

oefenen van ander gedrag

veel verschillende oefeningen