Een veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties.

Dit vraagt om ander gedrag van jou en je collega’s:
Meer flexibiliteit
Grote mate van zelfsturing, zelfstandig, in goede samenwerking met netwerken
Proactief en creatief handelen

Dit vraagt om ander gedrag van jou als manager of leidinggevende:
Persoonlijk leiderschap is hierin van wezenlijk belang.

ZichtlijnCoaching kijkt graag met jullie mee om dit voor elkaar te krijgen. Of het nu gaat om een individueel coachingstraject, een teamcoaching of om een training persoonlijk leiderschap: met frisse zichtlijnen toegerust op de toekomst!


Deep Democracy en de zichtlijnen in je organisatie

Hoe krijg je zicht op de niet-gehoorde stemmen? Hoe zorg je ervoor dat de wijsheid in je team volledig benut wordt? Dat er besluiten genomen worden waarvoor bij een ieder draagvlak is?

Werken volgens de methode van Deep Democracy draagt er aan bij om ruimte te maken voor alle stemmen.

ZichtlijnCoaching kan dit proces in je organisatie of in je team faciliteren.

Meer weten: neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Zichtlijn op de taak en de organisatie

Hier kunnen dialoogbesprekingen met een brede laag in een organisatie onderdeel van een traject zijn. Welke visie kent de organisatie? Vanuit welke waarden wordt er gewerkt? Kunnen we tot een gezamenlijke visie komen?

ZichtlijnCoaching kan hierin op veel manieren van betekenis zijn; bijvoorbeeld door het leveren van een dagvoorzitter, het ondersteunen van dialoogbesprekingen breed in de organisatie, brainstorm bijeenkomsten begeleiden in een Managementteam.