Een veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties.

Dit vraagt om ander gedrag van jou en je collega’s:
Meer flexibiliteit
Grote mate van zelfsturing, zelfstandig, in goede samenwerking met netwerken
Proactief en creatief handelen

Dit vraagt om ander gedrag van jou als manager of leidinggevende:
Persoonlijk leiderschap is hierin van wezenlijk belang.

ZichtlijnCoaching kijkt graag met jullie mee om dit voor elkaar te krijgen. Of het nu gaat om een individueel coachingstraject, een teamcoaching of om een training persoonlijk leiderschap: met frisse zichtlijnen toegerust op de toekomst!


Zichtlijn is een term die onder meer in theaters wordt gebruikt. Het geeft weer wat het zicht is vanuit het publiek naar het podium. Deze lijnen bepalen wat je ziet en juist niet ziet. Goede zichtlijnen zijn in elk theater van groot belang.

Ook als het gaat om functioneren op het werk, of samenwerken binnen een team zijn goede zichtlijnen essentieel. Vertroebelde zichtlijnen bemoeilijken het bereiken van de resultaten.

Zichtlijn: "Een lijn binnen een organisatie of bedrijf die iets zegt over hoe alle betrokkenen aankijken tegen de taak en de doelen, de onderlinge samenwerking en de eigen bijdrage hieraan. Open zichtlijnen geven een grote mate van transparantie en een grote betrokkenheid op de organisatie." (eigen definitie ZichtlijnCoaching)

Marjolein Sinke

Volgde afgeronde opleidingen als hulpverlener, supervisor en coach (HBO-J, VO Supervisie en Coaching).

Secure Base Teamcoach (via de School van Transitie, 2022)

Geaccrediteerd practioner MBTI step 1 (via OPP Nederland).

Practioner Deep Democracy (level 1 tot en met 3 via de Academie voor Organisatiecultuur).

Aangevuld met trainingen: adviesvaardigheden; MBTI en stress; MBTI en omgaan met conflicten via het Thomas-Kilman Instrument; Trainer-Coach Dienend Leiderschap; Deep Democracy level 1 tot en met 3; Professioneel Begeleiden bij Verlies.

Ruime ervaring als trainer, (team) coach en supervisor binnen de GZ, GGZ en de ouderenzorg.

Ervaring met het ontwerpen van een samenhangend ondersteuningstraject.

Competenties: Warm, empatisch, uitnodigend, ordenend en kom makkelijk tot de kern. Spiegelend en confronterend. Werk graag met humor en speelse werkvormen.

Marjolein is medeoprichter van, en coach binnen ZichtlijnCoaching.


Walther van den Heuvel

Volgde afgeronde opleidingen als docent, pedagoog en acteur (PABO, PedagogiekA/B, acteursopleiding Brussel).

Practioner en Facilitator Deep Democracy (level 1 tot en met 4 via Human Dimensions).

Was achtereenvolgens werkzaam in het onderwijsveld bo/vo, onderwijsbegeleiding en als acteur in een reeks voorstellingen bij onder meer Het Filiaal.

Vanaf 2001 tot 2022 werkzaam bij Theater Rotterdam in achtereenvolgende functies van educatief medewerker en theaterprogrammeur. Vanaf 2012 tot oktober 2022 hoofd programmering bij Theater Rotterdam.

Vanaf oktober 2022 werkzaam bij het Mauritshuis als hoofd educatie en programmering.

Actief als bestuurder/adviseur in diverse stichtingen.

Competenties: Uitstekende communicator, netwerker, relativeringsvermogen, doelgericht.

Walther is medeoprichter van ZichtlijnCoaching en inspirator van nieuwe trajecten.