Een veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties.

Dit vraagt om ander gedrag van jou en je collega’s:
Meer flexibiliteit
Grote mate van zelfsturing, zelfstandig, in goede samenwerking met netwerken
Proactief en creatief handelen

Dit vraagt om ander gedrag van jou als manager of leidinggevende:
Persoonlijk leiderschap is hierin van wezenlijk belang.

ZichtlijnCoaching kijkt graag met jullie mee om dit voor elkaar te krijgen. Of het nu gaat om een individueel coachingstraject, een teamcoaching of om een training persoonlijk leiderschap: met frisse zichtlijnen toegerust op de toekomst!


Care to Dare; een uitdagende kijk op leiderschap.

Secure Base Leiderschap in het kort: leiderschap waarmee je voor anderen een Secure Base bent. Een Secure Base biedt èn veiligheid èn uitdaging. Hierdoor kan de ander zijn of haar potentieel ten volle benutten. Care to Dare. Zorg, veiligheid als basis, maar met de bedoeling om de ander ook te kunnen uitdagen.

Het mooie van Secure Base Leiderschap in de uitwerking van Kohlrieser is dat het naast een visie, een manier van kijken, ook een aantal heel conrete handvaten biedt. Je krijgt tips hoe je als leider de diverse aspecten van dit leiderschap verder kunt ontwikkelen.


De hoofdlijnen op een rijtje:

Kohlrieser onderscheidt 9 kenmerken van een Secure Base Leider:

1. Blijft kalm

2. Accepteert het individu

3. Ziet het potentieel

4. Luistert en onderzoekt

5. Geeft een krachtige boodschap

6. Heeft de focus op het positieve

7. Moedigt risico nemen aan

8. Inspireert door intrinsieke motivatie

9. Is toegankelijk

Deze 9 kenmerken worden verder in het boek uitgewerkt als het gaat over belangrijke thema's bij Secure Base Leiderschap.


Een belangrijk terugkerend element hierin is het belang om de "eigen staat-van-zijn" positief te beïnvloeden. Je eigen emoties kunnen managen, ook onder druk. Van daaruit een positieve focus op de toekomst hebben.

Dat betekent dat je als Secure Base Leider ook zelf je Secure Bases moet kennen en gebruiken.


Een onderliggende theorie binnen Secure Base Leiderschap is de gehechtheidstheorie van John Bowlby. Hierop doorbouwend wordt het belang aangegeven van "bonding", het met elkaar werkelijk verbonden zijn en hier actief aan werken. Bonding wordt omschreven als het hart van leiderschap en met name van Secure Base Leiderschap. Het creëert het vertrouwen dat essentieel is.


Een apart thema in het boek gaat over het omgaan met verlies en rouw. Organisaties hebben vaak moeite om hier goed mee om te gaan. Bijvoorbeeld tijdens organisatieveranderingen zoals een reorganisatie of een fusietraject: we verwachten dat medewerkers direct de knop om kunnen zetten en mee kunnen gaan in het nieuwe. Maar elke verandering houdt verlies in; het verlies van wat was. Wanneer mensen niet gerouwd hebben om wat verloren gaat, hier niet opnieuw betekenis aan hebben kunnen geven, kunnen ze vast komen te zitten in het ervaren verlies en zullen ze zich nooit voldoende kunnen binden aan het nieuwe. Je moet eerst vaarwel hebben gezegd voordat je het nieuwe kunt begroeten. Een quote uit het boek: "Omarm verdriet en rouw om verandering in organisaties te brengen!" Wat mij betreft een prachtige toevoegende kijk op organisatieverandering.


Wat Kohlrieser in zijn boek consequent doet is Care en Dare verbinden. Als het gaat over de rol van de Secure Base Leider in bijvoorbeeld het thema verlies en rouw, is enerzijds aandacht hebben voor de rouw door te luilsteren, aan te moedigen emoties te uiten, er te zijn voor mensen. Anderzijds ook mensen helpen uit de wanhoopt te stappen in de hoop. Rituelen voor het afscheid kunnen hier helpend in zijn, maar ook de ander mee te nemen in het nieuwe. Care to Dare. Het een kan niet zonder het ander.

Alleen Care kan verstikkend zijn, te veilig, en kan maken dat de ander stagneert in zijn of haar ontwikkeling.

Alleen Dare kan te onveilig zijn, niet verankerd, waardoor de ander te onzeker en met te weinig zelfvertrouwen een uitdaging aangaat.


In het boek stelt Kohlrieser veel vragen ter zelfrelfectie. Daardoor kun je als leider voor jezelf nagaan op welke aspecten je zelf te leren hebt. Vervolgens geeft het boek je hier direct een aantal praktische tips voor.


De verbinding met Dienend-Leiderschap (Serant Leadership):

Beide vormen van Leiderschap gaan over een manier van kijken, een levenshouding.

waar het in Dienend-Leiderschap gaat over Dienen en Leiden, gaat het hier over Care to Dare. Deze begrippen liggen dicht bij elkaar. Een voordeel van de formulering Care to Dare is dat deze begrippen mogelijk minder "besmet" zijn. Ik merk dat mensen kunnnen afhaken op Dienen uit Dienend-Leiderschap. Ook vind ik de dwingende volgorde in Care to Dare erg mooi. Je kunt niet uitdagen als je (nog) geen verbinding hebt.

De raakvlakken tussen beiden is groot.

De 10 kenmerken van Dienend-Leiderschap van Larry Spears:

1. Luisteren

2. Empathie

3. "Helend" vermogen

4. (Zelf) bewustzijn

5. Overtuigingskracht

6. Conceptueel denken

7. Vooruitzien

8. Rentmeesterschap

9. Ambitie anderen te laten groeien

10. Bouwen aan gemeenschap

Er worden andere begrippen en termen gebruikt, maar in de essentie kunnen we ze bijna naadloos leggen over de 9 kenmerken van Secure Base Leiderschap zoals hierboven benoemd.


De aanvulling en toevoeging van Dienend-Leiderschap zit in het rentmeesterschap en het bouwen aan gemeenschap. Deze laatste mis ik in de kenmerken van Secure Base Leiderschap. Het is prachtig om als leider een Secure Base te zijn voor medewerkers, maar hoe mooi is het wanneer mensen zelf in staat zijn om dit in een gemeenschap ook voor elkaar te zijn. HIer actief aan werken lijkt me een absolute must. Het komt in het boek wel naar voren, het opnemen in de kenmerken kan het belang hiervan meer accentueren.

Hoewel ook dit niet expliciet in de kenmerken van Secure Base Leidershap terugkomt, geeft Kohrieser in het boek wel een mooie en praktische uitwerking aan het kenmerk "helend vermogen" van dienend leiderschap. De aandacht voor rouw en verlies en de concrete tips in het boek over hoe je dat kan doen zijn hier een goede aanvulling op.


Samenvattend:

Care to Dare; Secure Base Leiderschap heeft veel raakvlakken met Dienend-Leiderschap. Wat mij betreft vullen deze manieren om naar leiderschap te kijken elkaar prima aan.


Marjolein Sinke

ZichtlijnCoaching