Een veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties.

Dit vraagt om ander gedrag van jou en je collega’s:
Meer flexibiliteit
Grote mate van zelfsturing, zelfstandig, in goede samenwerking met netwerken
Proactief en creatief handelen

Dit vraagt om ander gedrag van jou als manager of leidinggevende:
Persoonlijk leiderschap is hierin van wezenlijk belang.

ZichtlijnCoaching kijkt graag met jullie mee om dit voor elkaar te krijgen. Of het nu gaat om een individueel coachingstraject, een teamcoaching of om een training persoonlijk leiderschap: met frisse zichtlijnen toegerust op de toekomst!


Zichtlijn op jezelf

Goed zicht op jezelf is de basis. Dit geeft zelfkennis en de mogelijkheid eigen regie te kunnen voeren.

Je hebt het beste zicht op de ander, wanneer je goed zicht hebt op jezelf.

Zichtlijn op samenwerking

Om effectief met elkaar samen te werken is het nuttig om de onderlinge zichtlijnen goed op orde te hebben. Soms zijn de onderlinge zichtlijnen vertroebeld en lukt het niet om gezamenlijk op te trekken in het bereiken van de resultaten.

Zichtlijn op de taak

Werken vanuit een heldere visie en werken vanuit eenzelfde missie geeft een goede basis voor het behalen van resultaten. Wanneer de zichtlijn hierop onduidelijk is ontstaat er onzekerheid en ruis.

Hoe werkt ZichtlijnCoaching?

ZichtlijnCoaching gaat samen met jullie aan de slag om de zichtlijnen in de organisatie te bekijken en aan te pakken. Dit kan op individueel niveau, maar ook in teamverband, op organisatie- of op managementniveau.

De eerste vraag is: welke zichtlijnen vragen aandacht? Gaat het om zicht op jezelf, of op hoe je de klus samen voor elkaar moet krijgen? Gaat het over de taak; is het duidelijk wat een ieder te doen staat? Heeft elke medewerker daar eenzelfde visie op? Hoe beïnvloedt de context de uitvoer van de visie?

Wij kijken graag met jullie mee om een plan op maat te kunnen maken.

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 3 kwartier. Op grond daarvan bepaal je of je met ons in zee wilt. Soms kan dat snel, gebruikmakend van de vaste trajecten, soms vraagt dat wat meer onderzoek en maatwerk. In het laatste geval volgt een intake waarna we een offerte kunnen uitbrengen. De intake wordt alleen in rekening gebracht wanneer je een traject bij ons gaat volgen.